caes+34 93 664 75 77- | +34 628 92 95 38
hola@asociacionistea.com
Dilluns - Dijous 9h-19:30h | Divendres 9h-15h

Avís Legal

 

  1. IDENTIFICACIÓ WEBSITE

En compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (*LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest WEBSITE:

Raó social: ASSOCIACIÓ ISTEA

CIF: G65818874

Telèfons: +34 936647577 – 628929538

Adreça: Avinguda, 301, núm. 22, Baixos 3, Castelldefels

E-mail: hola@asociacionistea.com

  1. ATRIBUCIÓ CONDICIÓ D’USUARI

La utilització del present WEBSITE li atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per ASSOCIACIÓ ISTEA en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al WEBSITE. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el WEBSITE, ja que aquest pot sofrir modificacions.

ASSOCIACIÓ ISTEA es reserva el dret de modificar les condicions d’ús del WEBSITE, és obligació de l’Usuari revisar periòdicament les presents condicions.

  1. OBJECTE

Les presents condicions d’ús pretenen regular l’accés dels usuaris i la navegació posterior pel WEBSITE. Així mateix, aquestes condicions regulen la relació entre els usuaris i ASSOCIACIÓ ISTEA quan els primers utilitzin el WEBSITE ofert per ASSOCIACIÓ ISTEA o desitgin contractar algun dels serveis oferts.

  1. OBLIGACIONS DELS USUARIS

Accés i utilització del WEBSITE:

La visita i la consulta d’informació dels serveis del WEBSITE, té caràcter gratuït per a tots els Usuaris.

Registre d’Usuari:

Amb caràcter general la prestació dels Serveis NO exigeix el previ registre de l’Usuari. En canvi, per a altres serveis sí que és necessari.

L’Usuari es compromet a utilitzar el WEBSITE i qualsevol dels serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal si és el cas i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, lesius de la seva imatge personal i/o professional, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (*hacking) d’ASSOCIACIÓ ISTEA, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Així mateix, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions i programari.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

ASSOCIACIÓ ISTEA és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per a la seva explotació, sobre el nom de domini, les marques i signes distintius, la informació i la resta d’obres i invencions relacionades amb el WEBSITE i la tecnologia associada a aquest, així com sobre els seus continguts.

Els continguts d’aquest WEBSITE, incloent-hi dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre en cap forma sense el permís previ, escrit i explícit d’ASSOCIACIÓ ISTEA.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’aportar continguts que hagin estat obtinguts de manera il·lícita o protegits per drets de propietat intel·lectual (copyright) sense l’autorització expressa dels autors originals o els propietaris dels citats drets. En tot cas, respondrà l’usuari i no ASSOCIACIÓ ISTEA de les possibles reclamacions econòmiques o de qualsevol tipus que poguessin dirigir-se a ASSOCIACIÓ ISTEA per aquests fets en reclamació dels citats drets de propietat intel·lectual.

ASSOCIACIÓ ISTEA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de mode exclusiu, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a:

(a) L’incompliment per part dels usuaris de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l’ordre públic a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;

(b) La infracció per part dels usuaris dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;

(c) La realització per part dels usuaris d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;

En el cas en el qual un Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter indegut de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del WEBSITE i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), l’incompliment dels deures i obligacions previstes en aquestes condicions o la vulneració d’altres drets, haurà d’enviar un email a hola@asociacionistea.com informant ASSOCIACIÓ ISTEA i en el qual es continguin els següents extrems:

(a) Dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

(b) Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el WEBSITE i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits, així com de la seva localització en les pàgines web;

(c) Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d’aquesta activitat;

(d) En el supòsit de violació de drets, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits.

(e) Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter indegut de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites. ASSOCIACIÓ ISTEA procedirà immediatament a adoptar les mesures per a l’esmena o eliminació, si és el cas de les citades dades o continguts.

Tots els serveis de l’ús del programari estan protegits per lleis de copyright i tractats internacionals de copyright, així com altres lleis i tractats de caràcter intel·lectual. Tots els drets de títol i de propietat intel·lectual en el contingut que s’accedeix per mitjà de l’ús del WEBSITE és propietat d’ASSOCIACIÓ ISTEA o del respectiu amo i també estan protegits per copyright i altres lleis de propietat intel·lectual.

  1. DONACIONS EN LÍNIA

ISTEA destinarà el teu donatiu a projectes vinculats amb l’associació i sempre dins dels objectius generals de ISTEA i la seva missió.

Per a realitzar la donació en línia, l’Usuari haurà de dirigir-se a l’apartat “Donacions” del portal, una vegada en la secció, haurà de triar la quantitat que desitja donar, la quantitat mínima és de 10 euros i la quantitat màxima és de 500 euros.

A aquest efecte, serà necessari aportar dades personals identificatives. Referent a això, preguem que acudeixi a la Política de Privacitat, per a conèixer els extrems del tractament de les seves dades personals.

Les donacions es realitzaran mitjançant pagament amb targeta de crèdit o dèbit, a través dels serveis de *Redsys, que garanteix les transaccions financeres sense risc, o a través de *Bizum.

  1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS i CONFIDENCIALITAT

Amb caràcter general la prestació dels Serveis NO exigeix el previ registre de l’Usuari. En canvi, per a altres serveis si és necessari. En aquest cas ha de saber que les dades personals que ens faciliti només s’usaran per a millorar la seva experiència d’usuari i per a poder oferir-li un servei òptim i de qualitat.

Només tractarem les dades personals que vostè mateix ens faciliti. Amb el registre, vostè ens autoritza a tractar les seves dades amb les finalitats indicades.

Vostè en registrar-se ens assegura que és legalment major d’edat, en cas contrari té prohibit l’accés al nostre WEBSITE. ASSOCIACIÓ ISTEA garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquests són objecte de tractament en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les quals es refereix la normativa de Protecció de Dades vigent. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en ASSOCIACIÓ ISTEA eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

Tota la informació que faciliti l’usuari a través del registre o emplenant els formularis del WEBSITE haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. D’igual forma, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a ASSOCIACIÓ ISTEA permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a ASSOCIACIÓ ISTEA o a tercers per la informació que faciliti.

Per a més informació sobre els tractaments de dades que efectua ASSOCIACIÓ ISTEA, pot consultar la nostra Política de Protecció de Dades.

  1. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fiabilitat: ASSOCIACIÓ ISTEA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis WEBSITE. Quan això sigui raonablement possible, ASSOCIACIÓ ISTEA advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament d’aquests. ASSOCIACIÓ ISTEA tampoc garanteix la utilitat dels serveis WEBSITE per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de mode exclusiu, no garanteix que els usuaris puguin efectivament utilitzar els mateixos, accedir a les diferents pàgines web que formen el WEBSITE o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

El WEBSITE està creat i explotat tal com ha estat dissenyat per ASSOCIACIÓ ISTEA; en conseqüència ASSOCIACIÓ ISTEA no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis que ofereix el WEBSITE, al no compliment amb les expectatives o necessitats concretes dels usuaris i en particular, encara que no de mode exclusiu, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines del WEBSITE o a aquelles des de les quals es presten els serveis, quan es deguessin a motius aliens a la voluntat d’ASSOCIACIÓ ISTEA.

  1. LEGISLACIÓ APLICABLE

Els termes i l’ús d’aquest WEBSITE o qualsevol servei que ofereixi, seran regits i interpretats d’acord amb les lleis espanyoles, i per a qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest servei les parts se sotmeten expressament a la Jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Gavà (Espanya).