caes+34 93 664 75 77- | +34 628 92 95 38
hola@asociacionistea.com
Dilluns - Dijous 9h-19:30h | Divendres 9h-15h

Qui Som

La Junta Directiva està formada per 7 famílies amb fills amb autisme, TGD, TDAH i TEL.

Les facultats atribuïdes a la Junta Directiva són les de regir, administrar i representar l’associació, així com de complir les decisions preses per l’Assemblea General.

Olga González

Presidenta

Mª Dolors Álvarez

Vice-Presidenta

Joaquim García

Secretari

Aroa Díaz

Tresorera

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació. Les 102 famílies associades a ISTEA que tenim actualment, en formen part i ho fan per dret propi i irrenunciable. Les persones associades, reunides en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea. Totes les persones associades queden subjectes als acords de l’Assemblea General.

L'Equip Professional

A l’Associació ISTEA estem en contant recerca dels millors professionals que puguin ajudar i assessorar a totes les famílies associades. 

En l’actualitat l’equip professional està format per la Directora, una Psicòloga i Pedagoga, un Logopeda i Integradora social, i una Musicoterapeuta i Psicòloga.

Directora
Psicòloga Infantil i Psicopedagoga
Psicòloga i Musicoterapeuta